พนักงานธุรการร้าน ซีเรค ทำงานซุปเปอร์ในปั๊มเชลล์เสรีไทย39

Job Code : TJ16050028-0013

Industry: Services

บริษัท ปริสุทธิ์ จำกัด (Parisut Co.,Ltd)
ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ อะไหล่ และศูนย์บริการรางวัลมาตรฐานสากลยามาฮ่าในเขตกทม. โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของการดำเนินงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวแทนจำหน่ายมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วยลักษณะงานคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายอะไหล่ ฝ่ายบริการ

JOB Details :

 • Position : พนักงานธุรการร้าน ซีเรค ทำงานซุปเปอร์ในปั๊มเชลล์เสรีไทย39
 • Number of Openings : 4 Openings
 • Job Type : Full Time
 • Job Category : Technicians
 • Job Location : Bangkok , Khet Bueng Kum
 • Salary : รายได้รวมแล้ว 15,000.
 • Experience : ไม่ต้องมีประสบการณ์ เริ่มงานได้ทันที มีหัวหน้างานคอยสอน

Job Description :

1. รับบริการลูกค้า
2. ประชาสัมพันธ์
3. ประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
4. มีจิตบริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่
5. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้งาน
6. ทำงานเป็นทีม

Qualifications :

- เป็นคนใส่ใจในงาน
- สามารถแก้ไขปัญหา
- มีความกระตือรือร้น
- รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- พร้อมเรียนรู้และเริ่มงานได้ทันที
- มีจิตบริการ ในงานบริการ

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
5. ใบรับรองผลการตรวจโควิด/ใบนัดฉีดวัคซีนโควิด-19
6. Resume (ถ้ามี)
7. ใบประกอบวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

Benefits :

- ประกันสังคม
- สิทธิประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- ค่าคอมมิชชั่น

Application Details for Jobseekers

 • เรย์
 • ผู้ประสานงานบุคคล
 • Tel : 02-375-3444 ต่อ 101
 • Email : Scroll to see more emails
 • Line ID: 081930548

Apply job online

Apply
 • Share :
Top